Jak zbudować strukturę kursu Open Horizon?

 

Platforma Open Horizon daje Twórcy kilka możliwości budowy struktury kursów, należy tylko pamiętać że kurs składa się z Działów, Działy z Tematów, a tematy są Ciągami slajdów. Każdy z Działów może kończyć się auto-testem zagadnień w nim omawianych (którego wyniki nie są w systemie notowane, a Kursant może uzyskać podpowiedź prawidłowego rozwiązania), a całe Kursy mogą być zaliczane na podstawie testów z całości przedmiotu Kursu (możliwe ograniczenie czasu i ilości podejść do Testu, wyniki notowane na koncie Kursanta).

Strukturę Kursu można budować od podstaw (od pustej struktury), można wybrać wygenerowanie przez e-Kreator przykładowej struktury kursu składającej się z 3 Działów, z których każdy składa się z 3 Tematów, a cały Kurs kończy się Testem. Opcją najbardziej przystającą do potrzeb Twórcy jest możliwość wygenerowania struktury Kursu na podstawie spisu treści wcześniejszego opracowania w formie elektronicznej (np. artykułu, wykładu lub skryptu).

Twórca ma zapewnioną pełną elastyczność redefinicji struktury kursu, możliwe jest przesuwanie Tematów pomiędzy Działami, Slajdów pomiędzy Tematami itd., a najprostszy Kurs składa się z jednego Slajdu zawartego w jednym Temacie i Dziale. 

Po prawej stronie panelu budowy struktury kursu Twórca ma dodatkowe opcje ułatwiające pracę nad tworzeniem kursów: możliwość edycji właściwości i wyglądu slajdów, możliwość tworzenia samodzielnych slajdów i samodzielnych pytań, nie przypisanych wstępnie do żadnej struktury, które później może on dopiąć do różnych kursów bez zbędnego powielania treści (np. definicje i pojęcia początkowe kursu) oraz mozliwość wgrania do swojego folderu potrzebnych plików np. filmów, dzwięków i zdjęć.

 

dla uczniów i kursantów | dla firm i centrów szkoleniowych | dla szkół i uczelni

 

Dowiedz się więcej: Budowa slajdu