Jak zaplanować i wypełnić slajd kursu?

E-Kreator Platformy Open Horizon oferuje Twórcy prostą i przejrzystą metodologię tworzenia multimedialnych slajdów. Slajd jest pre-definiowany jako matryca 6x6 = 36 elementów, tzw. slotów (o proporcjach 4:3 lub 16:9), które następnie można ze sobą łączyć dowolnie w prostokąty. W takich układach slajdów, zgodnie ze swoim zamysłem i projektem, Twórca do slotów może 'zaciągać' treści multimedialne: filmy, dźwięki, zdjęcia i animacje flash. Twórca może również wypełniać sloty tekstami, z tym że może to robić przez wstawianie pliku txt do slotu (analogicznie jak multimedia), jak również poprzez bezpośrednie wypełnienie slotu za pomocą prostego edytora tekstowego.

Niezależnie od powyższych funkcji do slajdu Twórca może wskazać dedykowany plik audio, który będzie stanowił narrację do całego slajdu oraz dowolne inne pliki, które zainteresowany Kursant będzie mógł pobrać na swój lokalny komputer (np. materiały źródłowe).

Twórca we właściwościach kursu może definiować tło slajdów w kursie (ustawienie globalne), w z każdym slajdzie może definiować różne tła slotów (ustawienia lokalne). 

 

dla uczniów i kursantów | dla firm i centrów szkoleniowych | dla szkół i uczelni

Dowiedz się więcej: Publikacja kursu