Jeśli interesuje Cię nasza oferta...

...skontaktuj się z naszym konsultantem
tel: +48.12.6330671
e-mail: office@openhorizon.pl

...lub użyj Formularza kontaktowego

Na pewno się odezwiemy!

 

Jak działa Platforma Open Horizon?

Platforma Open Horizon w części przeznaczonej dla firm i instytucji została tak zaprojektowana, że oferuje usługę prowadzenia szkoleń lub prezentacji dla dowolnej ilości osób posiadających dostęp do Internetu  w wydzielonej przestrzeni systemu - zamkniętej (w tzw. bramce), która jest odseparowana od części społecznościowej - otwartej oraz od innych bramek.

Każda bramka tworzona jest, jako subdomena Platformy np. firmax.openhorizon.pl albo, jako subdomena w danej firmie lub instytucji  np. szkolenia.firmax.pl, czyli posiada swój unikalny adres w Internecie. Otwierając bramkę dla danej firmy lub instytucji przedstawiciel OH nadaje, wskazanej w umowie osobie, uprawienia Administratora firmowego, który to administrator ma uprawnienia do:

·    kreowania loginów uprawnionym osobom oraz nadawania im stosownych statusów

·    tworzenia dowolnej ilości grupy oraz przypisywania do danej grupy określonych użytkowników (jeden użytkownik może być w dowolnej ilości grup)

·    administrowania  kontami użytkowników (usuwania użytkowników, wprowadzania nowych, zmian statusu użytkownika)

·    przeglądania wszelkich statystyk

·    archiwizowania materiałów edukacyjnych

Administrator firmowy ma możliwość nadawania następujących statusów poszczególnym użytkownikom:

·     Kursant – osoba mająca jedynie uprawnienia do korzystania z materiałów jakie zostały przydzielone grupie, do której została dana osoba przypisana,

·     Twórca  - osoba mająca dostęp do części platformy (tzw. e-kreatora treści), która tworzy materiał przeznaczony do prezentacji Kursantowi. Może to być trener,  instruktor, szkoleniowiec, kierownik działu lub dowolna inna osoba, której Administrator firmowy nada uprawnienia do tworzenia materiałów. Stworzone przez Twórcę materiały są następnie przekazywane na konto Managera. Twórca może być równocześnie Kursantem w innej grupie,   

·     Manager - osoba merytorycznie odpowiedzialna za określoną grupę osób, dla której przeznaczone są stworzone przez Twórcę materiały. Ta osoba ostatecznie akceptuje pod względem merytorycznym zawartość stworzonego przez Twórcę materiału (może odesłać go do poprawki) a następnie określa okres, w jakim Kursanci przydzieleni do jego grupy mają zapoznać się z danym materiałem. Ma on wgląd do wszelkich statyk swojej grupy związanych zarówno z aktywnością poszczególnych Kursantów, jak i z wynikami testów (jeśli dany materiał takie testy zawierał). Manager posiada uprawnienia zarówno Kursanta jak i Twórcy.

Dodatkowo do każdej bramki Open Horizon deleguje swojego koordynatora-doradcę zwanego Opiekunem Firmowym, który ma uprawnienia takie same jak Administrator Firmowy i w zależności od zakresu świadczeń może spełniać jego funkcje.


dla uczniów i kursantów | dla twórców treści | dla szkół i uczelni

Dowiedz się więcej: Co oferujemy