Zasady rozliczeń z Twórcami kursów w części społecznościowej

Korzystanie przez Twórców z Platformy Open Horizon do momentu sprzedaży opublikowanego materiału edukacyjnego i  wykorzystania  przestrzeni dyskowej do 150 MB jest bezpłatne.

Zgodnie z punktem  3.1 Regulaminu Twórcy Open Horizon świadczy na rzecz Twórcy następujące usługi:
- hostingu - polegającą na  udostępnieniu Twórcy przestrzeni teleinformatycznej w celu tworzenia, rozpowszechniania, przechowywania, modyfikacji i usuwania materiałów edukacyjnych,
- agencyjną -  polegającą na  pośredniczeniu w zawieraniu i rozliczaniu przez Twórcę z Użytkownikami systemu umów o udostępnienie materiału edukacyjnego.

Cennik:
- usługa hostingu  -  za każde rozpoczęte 10 MB powyżej 150 MB – 1,00 PLN miesięcznie,
- usługa agencji - 30% od kwoty  sprzedanego przez Twórcę materiału edukacyjnego zgodnie z wprowadzoną przez Twórcę ceną  materiału w zakładce „Ustawienia Ogólne” , która znajduje się w zakładce „Właściwości”  danego materiału edukacyjnego.


Rozliczenia:
- Twórca w momencie zakupienia przez Użytkownika (Kursanta) opublikowanego  przez niego materiału otrzymuje powiadomienie na podany  adres mailowy a transakcja zostaje zapisana w zakładce „Historia rozliczeń” na koncie danego Twórcy,
- zapłata za sprzedane  Użytkownikom (Kursantom) materiału edukacyjne  Twórcy wpływa za pośrednictwem różnych systemów płatności,  z którymi Open Horizon ma podpisane umowy, na konto bankowe Open Horizon,
- w momencie dokonania zakupu przez Użytkownika materiału edukacyjnego danego Twórcy system automatycznie nalicza  30% prowizje z tytułu usługi agencyjnej, która jest widoczna w zakładce „Historia rozliczeń” na końcu zestawienia,
- raz w miesiącu -  do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, zgodnie z punktem 5.2 Regulaminu Twórcy,  Open Horizon przelewa na wskazane  w systemie konto bankowe Twórcy kwoty pobrane od Użytkowników potrącając należne Open Horizon  wynagrodzenie z tytuły usługi hostingu i usługi agencji oraz wystawia stosowną fakturę za te usługi.

 

dla uczniów i kursantów | dla firm i centrów szkoleniowych | dla szkół i uczelni