Zalety Platformy OH

 

Multimedialność – platforma OH pozwala na przygotowanie dowolnego materiału edukacyjnego (e-kursu lub e-testu) w bardzo atrakcyjnej multimedialnej formie. Pozwala na jednoczesne oddziaływanie na zmysł słuchu i wzroku. Student korzystający z danego materiału przygotowanego przy wykorzystaniu platformy OH może równocześnie czytać, słuchać i oglądać. Na jednym ekranie można umieścić zarówno teksty, dźwięki, zdjęcia, filmy i ruchome grafiki,

Monitoring - dzięki różnym narzędziom i statystykom w jakie jest wyposażona platforma OH, można obserwować czy studenci/uczniowie, którzy otrzymali dostęp do określonego materiału zapoznali się z nim w całości czy jedynie w części, ile razy go studiowali oraz ile czasu poświęcili na zapoznanie się z nim.  Dzięki multimedialnym testom można obserwować postępy, odkrywać luki w wiedzy i umiejętnościach studentów korzystających  z platformy OH,

Czas – studenci/uczniowie którym dacie Państwo dostęp do wydzielonej dla Was części platformy OH mogą z niej korzystać w najdogodniejszym dla siebie czasie i miejscu, zgodnym z ich osobistymi preferencjami. Nie tracą oni czasu na dojazdy do szkoły lub na uczelnie, nie muszą dostosowywać się do sztywnych terminów zajęć, co pozwala im na najbardziej efektywne wykorzystywanie swojego czasu.

Skala – w zadanym przez prowadzącego zajęcia okresie czasu (np. tygodnia lub semestru) dowolna liczba studentów lub uczniów Państwa szkoły lub uczelni może uczestniczyć w zajęciach bez dezorganizacji swoich innych obowiązków. Nie mają Państwo problemów z koniecznością wynajmowania sal wykładowych, które mogą wpływać na ograniczenie liczby studentów.

Zakres merytoryczny – studenci korzystający z przygotowanych materiałów, bez względu na różnice wynikające z ich dotychczasowej wiedzy z danego przedmiotu, otrzymują multimedialny materiał edukacyjny. Samodzielnie dokonują wyboru najbardziej preferowanej formy przekazu, mogą pomijać lub powtarzać jego fragmenty zgodnie z własnymi potrzebami. Testy kończące każdą partię materiału szkoleniowego pozwalają studentowi i jego nauczycielowi  na ocenę postępów w nauce.

Blended Learning – Uczelnie i szkoły korzystające  z tradycyjnej formy nauczania mogą zwiększyć ich efektywność, zredukować koszty i oszczędzić czas łącząc zajęcia w tradycyjnej formie z zajęciami w formie  e-learningowej, wykorzystującą platformę OH. Za pomocą Internetu uczniowie otrzymują określoną wiedzę a następnie podczas tradycyjnych zajęć mogą poświęcać czas na ćwiczenie określonych umiejętności.

Koszty – korzystanie z platformy OH pozwala na eliminację kosztów związanych z organizacją zajęć takich jak: wynajem sal, zmniejszenie ilości godzin prowadzących zajęcia wykładowców lub druku materiałów dla uczniów. Raz przygotowany na platformie OH materiał może być wielokrotnie wykorzystywany w dowolnym czasie i dla dowolnej liczby studentów. Wyeliminowanie kosztów podróży i zakwaterowania jakie muszą ponosić  studenci zwiększa atrakcyjność Państwa szkoły lub uczelni.

Zabezpieczenia studenci korzystający z Platformy OH nie mają możliwości kopiowania i zapisywania na swoich komputerach materiałów, jakie są im udostępnione. Platforma korzysta z najnowszych zabezpieczeń własności intelektualnej. Materiały audiowizualne użyte w publikowanych kursach są zabezpieczone przed ich nieuprawnionym użyciem poprzez zastosowanie zabezpieczeń na kilku poziomach:

1.   Kodowanie adresów url: link do slajdu kursu ‘przeklejony’ z loginu uprawnionego użytkownika do  loginu innego użytkownika Platformy nie będzie skuteczny.

2.  Adobe Flash Media Server: brak możliwości automatycznego ‘zasysania’ multimediów przez przeglądarki internetowe; player multimediów uruchamiany jest przez przeglądarkę nie na lokalnym komputerze użytkownika/kursanta lecz zdalnie, wprost na serwerze Platformy.

3.     Adobe Flash Access 2.0: technologia kodowania plików video/audio analogiczna do mechanizmów płatnej telewizji VOD, zakodowany plik może odtworzyć tylko uprawniony użytkownik i to tylko w uprawnionym czasie subskrypcji.

 

 

 

 

dla uczniów i kursantów | dla twórców treści | dla firm i centrów szkoleniowych