Ważna jest nie tylko treść, ale także forma

W dzisiejszym świecie zdominowanym przez media elektroniczne forma prezentowanych e-materiałów ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia skuteczności e-kursów lub e-prezentacji. Bez względu na merytoryczną treść zawartą w danym e-materiale jego twórca musi poświęcić określoną ilość czasu na formę przekazywanych treści. Szczególnie istotne elementy to:

- oddziaływanie na różne zmysły odbiorcy,

- czas jaki odbiorca poświęca na zapoznanie się z e-materiałem,

- zindywidualizowanie ścieżki przejścia przez określony e-materiał,

- sposób prezentacji określonych elementów zawartych w  e-materiale

Oddziaływanie na różne zmysły odbiorcy jest podstawowym elementem skuteczności e-materiałów. Każdy z nas dysponuje trzema rodzajami pamięci: słuchową, wzrokową lub kinestetyczną. Dobrze przygotowany pod względem formy e-materiał powinien oddziaływać na różne zmysły odbiorcy i zawierać:

Tekst – aby kursant mógł przeczytać przekazywane treści – pamięć wzrokowa

Zdjęcia - aby kursant mógł zobaczyć przykłady z omawianej treści - pamięć wzrokowa 

Dźwięk – aby kursant mógł wysłuchać przekazywane treści – pamięć słuchowa

Film – aby kursant mógł zobaczyć i wysłuchać treść – pamięć wzrokowa i słuchowa

Animacje komputerowe - aby kursant wyobraził sobie przekazywaną treść


dla uczniów i kursantów | dla twórców treści | dla firm i centrów szkoleniowych | dla szkół i uczelni