Kalendarium Open Horizon  

 

 

 

2011.10.20 - Prezentacja Platformy Open Horizon na międzynarodowej  konferencji "IT Service Management for SMEs: Challenges and Opportunites"

Nasz referat pt. "Multimedia Training Platform as a sample and effective tool for trainning  the staff and groups of employees of small and medium enterprices" został wygłoszony w Debreczynie (Węgry) na konferencji pn. "IT Service Management for SMEs: Challenges and Opportunites", która odbyła się 20 października br. z udziałem uczestników z 6 państw.


2011.09.28 - Prezentacja Platformy Open Horizon na konferencji "IT w praktyce gospodarczej i w edukacji"

Nasz referat pt. "Multimedialna Platforma Szkoleniowa OPEN HORIZON" został wygłoszony na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki  na konferencji pn. "IT w praktyce gospodarczej i w edukacji", która odbyła się w Krakowie 28 wrzesnia br. 


2011.06.21 - Prezentacja Platformy Open Horizon na konferencji Virtualny Uniwersytet 2011

Z dumą i satysfakcją informujemy, że nasz referat pt. "Multimedialna Platforma Szkoleniowa OPEN HORIZON" został wygłoszony na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2011, która odbyła się w dniach 20-22 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim. Informacje szczegółowe o konferencji są dostepne tutaj.


2011.03.02 - I-sze Forum Twórców Platformy Open Horizon

W dniu 2 marca 2011 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się I-sze Forum Twórców Platformy Open Horizon. Podczas spotkania przedstawiciele Open Horizon przedstawili po raz pierwszy na przykładach szczegóły implementacji e-Kreatora materiałów edukacyjnych dla Platformy Szkoleniowej Open Horizon. Po prezentacji wywiązała się długa, merytoryczna dyskusja oraz zadawano autorom wiele ciekawych pytań nt. przyjętych rozwiązań. Przedstawiono oczekiwania i doświadczenia przydatne zarówno autorom Platformy jak i potencjalnym przyszłym użytkownikom.


 

2010.08.23 - podpisanie umowy na produkcję i wdrożenie Platformy

 Niniejszym informujemy, że ogłoszony w lipcu br. (zgodnie z zasadami unijnej dotacji IG PO 8.1) przez naszą spółkę przetarg na produkcję i wdrożenie ww. systemu informatycznego wygrała Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z Nowego Sącza. W dniu 23 sierpnia br. w siedzibie Open Horizon Rektor WSB-NLU dr Andrzej Bulzak oraz Prezes Zarządu Open Horizon Marek Dworak parafowali umowę regulująca zasady współpracy przy tworzeniu Platformy.  

 


 

2010.07.14 - pierwsza publiczna prezentacja Platformy

W dniu 14 lipca 2010 roku w Zakładzie Informatyki Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki odbyło się seminarium naukowe poświęcone przyszłości narzędzi informatycznych wykorzystywanych w e-dydaktyce. Podczas spotkania przedstawiciele Open Horizon przedstawili po raz pierwszy na forum publicznym szczegóły projektu Platformy Szkoleniowej Open Horizon. Po prezentacji wywiązała się ciekawa, merytoryczna dyskusja oraz podsumowano poglądy, oczekiwania i doświadczenia zarówno autorów Platformy jak i potencjalnych przyszłych użytkowników.

 

Problemy poruszone podczas dyskusji:

- narzędzia wsparcia dla wykładowcy/autora: możliwość kontaktu mailowego z uczniem, statystyki

- mechanizm oceny kursu – element istotny dla wykładowcy/autora

- system recenzury kursów

- równoległa praca nad kontentem

- współpraca z firmami szkoleniowymi

- mechanizmy kompatybilności z Moodle i/lub Blackboard

- problem hakerstwa treści multimedialnych

- przygotowanie kursu dla młodego pokolenia

- w treści kursu odwoływanie do innych kursów - powiązania kursów

- forma certyfikacji zewnętrznej - współpraca z autorytetami w dziedzinie e-learningu

- usieciowienie – współpraca z portalami tematycznymi

 

Uczestnicy Seminarium:

- Tadeusz Wilusz - WSEI/Zakład Informatyki

- Danuta Kajrunajtys - WSEI/Zakład Informatyki

- Krzysztof Molenda - WSEI/Zakład Informatyki

- Mariusz Szymczyk - WSEI/Zakład Informatyki

- Stanisław Kowalski - Kanclerz WSEI

- Jerzy Kuck – WSEI/Zakład Zarządzania i Psychologii Menedżerskiej

- Roman Rosiek – Uniwersytet Pedagogiczny/Instytut Fizyki

- Marek Dworak - Open Horizon

- Jerzy Charuza - Open Horizon

- Iwona Dylnicka - Open Horizon
2010.07.14 - pierwsza publiczna prezentacja Platformy

W dniu 14 lipca 2010 roku w Zakładzie Informatyki Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki odbyło się seminarium naukowe poświęcone przyszłości narzędzi informatycznych wykorzystywanych w e-dydaktyce. Podczas spotkania przedstawiciele Open Horizon przedstawili po raz pierwszy na forum publicznym szczegóły projektu Platformy Szkoleniowej Open Horizon. Po prezentacji wywiązała się ciekawa, merytoryczna dyskusja oraz podsumowano poglądy, oczekiwania i doświadczenia zarówno autorów Platformy jak i potencjalnych przyszłych użytkowników.


2010.05.12 - podpisanie umowy

W dniu 12 maja 2010 podpisaliśmy w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego umowę nr WND-POIG.08.01.00-12-511/09 o dofinansowanie projektu "Stworzenie Multimedialnej Platformy Szkoleniowej Open Horizon".


2010.05.02 - zatrudnienie Managera ds Treści

Od 2 maja 2010 roku w Open Horizon na stanowisku Managera Projektu ds Treści zatrudniony został Pan Jerzy Charuza.

Jerzy Charuza - Wiceprezes Zarządu Spółki Open Horizon posiada bogate doświadczenie w realizacji multimedialnych projektów, obsługi mediów, produkcji filmów, wydarzeń, konferencji i programów z wykorzystaniem technologii telewizyjnej. Jako ekspert współtworzył wniosek koncesyjny dla RMF FM, później jako Dyrektor Administracyjny w latach 1994-1996 budował sieć oddziałów Spółki RMF FM, a w latach 1997-1999, jako Prezes Zarządu SCENA FM - spółki zależnej od RMF FM - organizował letnie mega-imprezy promocyjne "Inwazja Mocy".
Przez ostatnie 10 lat Jerzy Charuza pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Stage Art, która w tym czasie współpracowała z Telewizją Polską,  Telewizją Polsat  i Telewizją TVN . Posiada również doświadczenie w produkcjach telewizyjnych realizowanych dla dużych korporacji i klientów komercyjnych, filmów dokumentalnych i szkoleniowych, a także realizacji wielokamerowych i post-produkcji materiału wideo w technologiach HD oraz Blu-Ray. W tym zakresie współpracował przez wiele lat m.in. z Bankiem PKO BP SA Bankiem BPH SA  i Politechniką Krakowską , a także realizował 4-letni ramowy program badawczy "Mystery Client" z Telekomunikacją Polską SA.

W latach 2009-2010, w ramach programu badawczego „Perspektywa Technologiczna Kraków – Małopolska 2020”,  brał udział jako ekspert technologiczny w badaniach metodą foresight, które umożliwiły zgromadzenie informacji o bieżącym stanie wiedzy w zakresie 20 kluczowych zastosowań technologii. Dzięki temu programowi badawczemu  ustalono 10 priorytetowych technologii przyszłości, które mogą wywrzeć najkorzystniejszy wpływ na rozwój regionu Małopolski. Szczegółowe dane o wynikach programu badawczego można zobaczyć na stronach Krakowskiego Parku Technologicznego foresight.kpt.krakow.pl.

Jerzy Charuza posiada również doświadczenie dydaktyczne, w latach 1985-1993 był asystentem w Zakładzie Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a wcześniej ukończył na tej uczelni kierunek Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki.


2010.04.02 - zatrudnienie Managera ds promocji i sprzedaży

W dniu 2 kwietnia 2010 roku zatrudniliśmy w Open Horizon na stanowisku Koordynatora ds. Promocji i Sprzedaży panią Iwonę Dylnicką.

Iwona Dylnicka – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie sprzedaży i marketingu. Jest specjalistką w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy oraz korzystnych relacji z klientami.


2010.03.18 - podpisanie umowy na projekt funkcjonalny

18 marca 2010 podpisaliśmy umowę na wykonanie projektu funkcjonalnego z krakowską firmą Veneo, doświadczonym zespołem stale współpracującym z taki firmami jak Interia czy Onet.


2010.03.04 - decyzja o dofinansowaniu

W dniu 4 marca 2010 roku, jako jedni z 335 firm wnioskujących, otrzymaliśmy decyzje o dofinansowaniu w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 naszego projektu "Stworzenie Multimedialnej Platformy Szkoleniowej Open Horizon"


2010.01.04 - start prac organizacyjnych

4 stycznia 2010 roku w siedzibie firmy rozpoczęliśmy prace organizujące biuro spółki Open Horizon. Wykonaliśmy niezbędne prace remontowe, instalację sieci komputerowej, telefonu i dostępu do sieci internet. Zakupiliśmy wyposażenie biura i kącika socjalnego.


2010.01.03 - zatrudnienie Managera Projektu

W dniu 3 stycznia 2010 roku na stanowisku Managera Projektu zatrudniono Pana Marka Dworaka.

Marek Dworak, Prezes Zarzadu Spółki Open Horizon, który będzie bezpośrednio zaangażowany w realizację projektu, jest obecnie również członkiem Rady Nadzorczej spółki notowanej na WGPW.  W latach 2007-2009 pełnił on funkcję Członka Rady Nadzorczej Interia.pl S.A - spółki prowadzącej jeden z największych portali internetowych w Polsce, także notowanej na WGPW. W latach 1993-2009 Marek Dworak pełnił różne funkcje w zarządach spółek Grupy RMF FM, a przez ostatnie dwa lata, jako Prezes Zarządu Spółki Broker FM S.A. (obecna nazwa Grupa RMF Sp. z o.o. spółka komandytowa), był odpowiedzialny za zagadnienia związane z opracowaniem i wdrażaniem strategii rozwoju Grupy RMF i nadzorował wdrażanie różnych systemów informatycznych w Grupie RMF.
Marek Dworak posiada również doświadczenie dydaktyczne, gdyż w latach 1987-1995 był asystentem na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył na Akademii Ekonomicznej kierunek Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka.