Zasady współpracy

W celu korzystania z Platformy OH w części przeznaczonej dla uczelni  i szkół, czyli wydzielonej przestrzeni systemu zwanej bramką firmową należy skontaktować się z biurem Open Horizon Sp. z o.o. pod adresem office@openhorizon.pl w celu uzyskania kontaktu do przedstawiciela handlowego z którym zostanie omówiony zakres i szczegóły umowy.

Podstawą do uruchomienia bramki jest podpisanie stosownej umowy o współpracy. Świadczenie Open Horizon polega na udostępnieniu uczelni/szkole przestrzeni teleinformatycznej pod ustalonym adresem URL oraz udzieleniu licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego do tworzenia, rozpowszechniania, przechowywania, modyfikacji i usuwania materiałów edukacyjnych, dla określonej ilości użytkowników przez określony okres czasu.

W ramach podpisanej umowy Open Horizon pobiera opłaty za:

·      określoną w umowie przestrzeń teleinformatyczną – hosting – opłata miesięczna

·      otwarcie bramki – opłata aktywacyjna - jednorazowa

·      szkolenie administratora systemu i zakres prac opiekuna firmowego – opłata jednorazowa

·      licencję za każdego użytkownika systemu – opłata miesięczna

·      opłatę archiwizacyjną za utrzymywanie danych w miesiącach w których dana uczelnia  czy szkoła nie korzysta z systemu (np. przerwy między semestralne) – opłata miesięczna


 

 

dla uczniów i kursantów | dla twórców treści | dla firm i centrów szkoleniowych