Program współpracy

07.03.2012

Program Współpracy „Zostań Profesorem Open Horizon”

 

realizowany przez Open Horizon Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

przy ul. Długiej 82/10 na Platformie OpenHorizon.pl

  

1.         Wstęp

        Coraz większy krąg nauczycieli i osób, prowadzących (do tej pory w formie tradycyjnej) różne formy dokształcania pozaszkolnego uczniów, np. korepetycje, interesuje  możliwość zwiększenia zasięgu i intensywności takich działań  poprzez uruchomienie (w całkowitym lub częściowym zakresie) analogicznych zajęć  z uczniem/kursantem wirtualnie, w internecie.

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu  Platforma Open Horizon zaprasza chętnych do wzięcia udziału w preferencyjnym programie  tworzenia i sprzedaży  e-learningowych materiałów edukacyjnych.

 

2.         Przystąpienie do programu

        Wszystkich chętnych Kandydatów do wzięcia udziału w programie prosimy o zgłoszenie się do dnia 30 kwietnia br.  poprzez przesyłanie formularza kontaktowego, do którego link znajduje się poniżej niniejszego tekstu, podając:

-          imię i nazwisko

-          adres mailowy (do korespondencji zwrotnej, który już jest lub będzie później loginem na Platformie Open Horizon)

-          przedmiot z którego dana osoba chciałaby udzielać e-korepetycji

-          krótki tekst o sobie opisujący dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu korepetycji (mile widziane wcześniejsze próby wirtualnej pracy z uczniem) oraz zakres tematyczny e-korepetycji, możliwy do opracowania przez Kandydata w  przypadku wyboru osoby Kandydata do udziału w Programie.

 

3.         Procedura selekcji Kandydatów

        Wszyscy zgłoszeni Kandydaci  otrzymają bezpłatny dostęp do kursu instruktażowego  pokazującego różne techniki i możliwości produkcji multimedialnych materiałów edukacyjnych na Platformie Open Horizon, oraz będą poproszeni o przystąpienie do testu kwalifikacyjnego na zakończenie kursu.  Na podstawie odpowiedzi w teście i uzyskanych punktów spośród Kandydatów zostanie wyłoniona grupa 12 najlepszych e-korepetytorów – Profesorów Open Horizon.

 

4.         Zasady współpracy z wybrana grupą Profesorów

        W wyłonioną grupą Operator Platformy podpisze w maju 2012 roku umowy o współpracy, których skutkiem będzie wspólne opracowanie w okresie czerwiec-sierpień 2012 cyklu e-korepetycji  kompleksowo przygotowujących do podstawowego egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, chemii i biologii. Będą one następnie odpłatnie opublikowane na Platformie Open Horizon w roku szkolnym 2012/2013, na uzgodnionych, wzajemnie korzystnych zasadach finansowych, w sposób umożliwiajacy każdemu z Profesorów dysponowanie zrealizowanymi przez siebie e-korepetycjami w stosunku do nieograniczonej czasem i przestrzenią ilości uczniów.

        Spółka Open Horizon zakłada ponadto, że na następnych etapach podejmie podobną współpracę także w ramach innych przedmiotów,  w ich zakresach rozszerzonych oraz w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

 

Zapraszamy do współpracy!


Formularz zgłoszeniowy