Jak zalicza się test na Platformie Open Horizon?

Jeżeli zakupiony kurs kończy się testem lub zakupiliśmy materiał, który jest jedynie  testem, to w jego opisie w punkcie „Zawartość”  znajduje się  informacja o ilości pytań testowych (np. Pytań: 4).  Wówczas należy pamiętać że:  
-  możemy mieć ograniczony czas na jego zaliczenie,
-  ilość podejść do danego testu może być ograniczona,
-  przy większej ilości podejść do danego testu system pamięta wynik tylko ostatniego podejścia.

Wszystkie informacje na temat warunków zaliczenia testu mamy na pierwszym ekranie rozpoczynającym test. Kursant powinien pamietać, że system umożliwia Twórcy testu kreowanie pytań różnego rodzaju; mogą to być:
- pytania jednokrotnego wyboru,
- pytania  wielokrotnego wyboru,
- pytania doboru w pary,
- pytania ustawienia odpowiedniej kolejności elementów,
- pytania polegające na wpisaniu odpowiedzi,
- pytania typu prawdą - fałsz.


Testy, podobnie  jak kursy, są  w pełni multimedialne i mogą zawierać filmy, dźwięki i grafiki. Warto podkreslić w tym miejscu możliwość umieszczania multimediów zarówno w treści pytania, jak i w wariantach odpowiedzi (np. w nauczaniu poczatkowym może się znaleść pytanie:
połącz w pary filmy/zdjęcia instrumentów z dźwiękami, który one wydają).

 

dla twórców treści | dla firm i centrów szkoleniowych | dla szkół i uczelni