Co trzeba wiedzieć przed publikacją kursu w przestrzeni społecznościowej Platformy?

 

Sensem Platformy Open Horizon jest bezpłatne lub odpłatne udostępnianie wiedzy przez Twórców szerokiej społeczności internautów tj. publikacja materiałów dydaktycznych.  Technicznie jest to czynność prosta, ale wymaga od Twórcy kilku wstępnych działań, aby publikacja treści była zgodna z jego zamiarem oraz była zgodna z obowiązującym normami, prawem i regulacjami fiskalnymi (to ostatnie dotyczy publikacji płatnych).

Po pierwsze,  o ile Kursant może być bytem anonimowym, aby korzystać z funkcjonalności Platformy, o tyle Twórca przed publikacją musi podać swoje dane fiskalne, które są niezbędne do rozliczeń i wystawiania dokumentów.

Po drugie, Twórca musi podać dane autorów publikacji (funkcja Twórcy-Publikatora kursów jest na Platformie rozróżniana z funkcją Autora zawartości edukacyjnej, w szczególności może to być ta sama osoba).

Rzeczą najważniejszą przed publikacją jest decyzja Twórcy o cenach publikowanego kursu dla poszczególnych okresów subskrypcji (do wyboru na 1 dzień, 7 dni, 30 dni, 90 dni oraz bezterminowo) oraz jego arbitralna decyzja o stawce vatu, która jego twórczości dotyczy.

W celu łatwego odnajdywania kursu Twórcy w katalogach, powinien on zdefiniować adekwatne do treści tagi-słowa kluczowe, oraz wskazać kategorie i grupy potencjalnych odbiorców swoich kursów-produktów.

W zakładce właściwości kursu Twórca jeszcze może i powinien zdefiniować informację początkową, końcową i katalogową dla kursu, opcjonalnie zdefiniować szablon Certyfikatu ukończenia szkolenia i zaliczenia kursu, jeśli kurs daje absolwentowi jakieś wymagane prawem kwalifikacje (np. kurs rzeczoznawców nieruchomości).

Należy podkreślić w tym miejscu, że Platforma Open Horizon jest tylko narzędziem  dla Twórcy, które ma mu ułatwić kreowanie materiałów  edukacyjnych i sprzedaż Jego wiedzy. Operator Platformy (zgodnie z Regulaminem Platformy dla Twórców) nie ponosi odpowiedzialności za treść i ewentualne naruszanie praw autorskich innych Twórców w publikowanych materiałach edukacyjnych.

 

dla uczniów i kursantów | dla firm i centrów szkoleniowych | dla szkół i uczelni