Jak najkorzystniej sprzedać kurs w całości i  'na części'?

Platforma Open Horizon oferuje Twórcom wiele modeli sprzedaży, które w zamyśle mają na celu maksymalizację zysku Twórców ze sprzedaży ich wiedzy, umiejętności i produktów.

Twórca  w zależności od  tego co zawiera jego materiał edukacyjny  może sprzedać:

sam kurs, czyli materiał edukacyjny,  który ma na celu przekazanie wiedzy z dowolnego tematu bez  sprawdzenia stopnia percepcji przez Kursanta (np. poradniki, wykłady itp.)

kurs z testem, czyli kompletny materiał edukacyjny, który ma na celu  zarówno przekazanie wiedzy jak i możliwość jej sprawdzenia, 

sam test, czyli materiał edukacyjny, który jedynie sprawdza wiedzę (np. test IQ,  test  na prawo jazdy itp.)

 

W zależności od decyzji Twórcy ten sam materiał edukacyjny może zostać opublikowany kilkakrotnie. Jeżeli kurs składa się kilku tematów, to można  każdy temat potraktować jako osobny kurs i wystawić indywidualnie na sprzedaż, za mniejszą cenę, tak aby użytkownik mógł poznać dokładnie ten kwant wiedzy, który go szczególnie w danym momencie interesuje. 

Dodatkowo z własnego katalogu Twórca będzie mógł opublikować  także komponenty swoich kursów jak:

-  pojedyncze slajdy,

- pojedyncze pytania testowe,

- pliki multimedialne, komponenty slajdów (np. filmy, dźwięki, zdjęcia)

(Uwaga: Platforma Open Horizon nie ma funkcjonalności serwera-magazynu mediów (jest to zgodne z założeniem projektowym  Operatora) - pliki multimedialne Twórca może tylko załadować do swoich katalogów, używać w swoich kursach, wystawiać na sprzedaż (są one wtedy chronione przez system zabezpieczeń mediów przed kopiowaniem) i co najwyżej skasować, gdy przestaną być Twórcy potrzebne. Plików multimedialnych nie można ich ‘zassać’ z powrotem na dysk lokalny żadnego użytkownika, w tym także Twórcy).

 

Przykładowy model wielokrotnej sprzedaży tej samej treści może więc wyglądać nastepująco:

- kurs „Owady polskie” za 80 zł

- temat „Motyle dzienne” za 30 zł

- slajd z filmem i opisem pt. "Paź Królowej" za 15 zł

- film „Trąbka motyla” za 5 zł

- moduł animacji flash pokazujący łuskową budowę skrzydła motyla za 4 zł

 

dla uczniów i kursantów | dla firm i centrów szkoleniowych | dla szkół i uczelni