Program współpracy z wybranymi firmami i centrami szkoleniowymi

Program Współpracy „Zostań Profesorem Open Horizon”

 

realizowany przez Open Horizon Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

przy ul. Długiej 82/10 na Platformie OpenHorizon.pl

  

1.         Wstęp

        Coraz więcej firm i centrów szkoleniowych, prowadzących (do tej pory w formie tradycyjnej) różne typy szkoleń, interesuje  możliwość zwiększenia zasięgu i intensywności takich ich działań  poprzez uruchomienie dodatkowych kanałów (w całkowitym lub częściowym zakresie) dystrybucji takich materiałów i zajęć z kursantami  w sposób wirtualny, w systemie e-learningowym. Działania takie są hamowane lub w szczególnym przypadku nawet blokowane przez wysoki koszt produkcji elearningowych materiałów edukacyjnych.

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu  Platforma Open Horizon zaprasza chętnych do wzięcia udziału w preferencyjnym programie  wsparcia tworzenia i sprzedaży  e-learningowych materiałów edukacyjnych.

 

2.         Przystąpienie do programu

        Wszystkich chętnych Kandydatów do wzięcia udziału w programie prosimy o zgłoszenie chęci współpracy  poprzez przesyłanie formularza kontaktowego, do którego link znajduje się poniżej niniejszego tekstu, podając:

-          nazwa firmy, imię i nazwisko osoby koordynującej współpracę

-          adres mailowy (do korespondencji zwrotnej, który już jest lub będzie później loginem na Platformie Open Horizon)

-          dziedzina, w której dana firma prowadzi (zamierza prowadzić) e-szkolenia

 

3.         Procedura informacyjna

        Wszyscy zgłoszeni Kandydaci  otrzymają bezpłatny dostęp do kursu instruktażowego  pokazującego różne techniki i możliwości produkcji multimedialnych materiałów edukacyjnych na Platformie Open Horizon.

 

4.         Zasady współpracy

        W wyłonioną grupą firm i centrów szkoleniowych Operator Platformy podpisze  umowy o współpracy, których skutkiem będzie wspólne opracowanie e-kursów z wybranych dziedzin. Open Horizon zapewni kompleksowo technologie digitalizacji dostarczonych materiałów i ich transkrypcję do postaci e-kursu Platformy. Tak opracowane kursy będą następnie odpłatnie opublikowane na Platformie Open Horizon w imieniu Partnera w części otwartej (dla wszystkich) i/lub w części zamkniętej (dla zamknietych grup szkoleniowych), na uzgodnionych, wzajemnie korzystnych zasadach finansowych.

 

Zapraszamy do współpracy!


 

Formularz zgłoszeniowy