Jeśli interesuje Cię nasza oferta...

...skontaktuj się z naszym konsultantem
tel: +48.12.6330671
e-mail: office@openhorizon.pl

...lub użyj Formularza kontaktowego

Na pewno się odezwiemy!

 

Zalety Platformy Open Horizon

Multimedialność – platforma OH, pozwala na przygotowanie dowolnego kursu, prezentacji, szkolenia lub oferty w bardzo atrakcyjnej multimedialnej formie. Pozwala na jednoczesne oddziaływanie na zmysł słuchu i wzroku. Odbiorca danego materiału przygotowanego przy wykorzystaniu platformy OH  może równocześnie czytać, słuchać i oglądać. Na jednym ekranie można umieścić zarówno teksty, dźwięki, zdjęcia, filmy i ruchome grafiki,

Monitoring - dzięki różnym narzędziom i statystykom w jakie jest wyposażona platforma OH można obserwować czy osoba, która otrzymała dostęp do określonego materiału oglądała go, ile razy, jak długo, czy zapoznała się z całym materiałem czy jedynie z częścią  i kiedy to robiła. Dzięki multimedialnym testom można obserwować postępy, odkrywać luki w wiedzy i umiejętnościach osób korzystających z platformy OH,

Czas – osoby, którym dacie Państwo dostęp do wydzielonej dla Was części platformy OH mogą z niej korzystać w najdogodniejszym dla siebie czasie, zgodnym z osobistymi preferencjami.  Nie tracą one czasu na dojazdy w miejsce szkolenia czy prezentacji, nie są zmuszone do  dostosowania się do miejsca i czasu prezentacji czy szkolenia, co pozwala im na najbardziej efektywne wykorzystywanie swojego czasu.

Skala – w zadanym okresie czasu dowolna liczba pracowników, współpracowników, kooperantów lub kontrahentów Państwa firmy może uczestniczyć w szkoleniach lub prezentacjach bez  dezorganizacji ich pracy jak również pracy Organizacji. Nie mają Państwo problemów z wielkością sal, przerwami kawowymi czy sprzętem nagłaśniającym.

Zakres merytoryczny – osoby korzystające z przygotowanych materiałów, bez względu na różnice wynikające chociażby z doświadczenia zawodowego czy stażu w Organizacji,  otrzymują ujednolicony materiał szkoleniowy lub prezentacyjny. Samodzielnie dokonują wyboru najbardziej preferowanej formy przekazu, weryfikują materiał, mogą pomijać lub powtarzać jego fragmenty zgodnie z własnymi potrzebami. Testy kończące każdą partię materiału szkoleniowego pozwalają kursantowi i jego menagerowi na ocenę postępów i wskazanie obszarów do rozwoju.

Blended Learning – organizacje korzystające z tradycyjnych szkoleń mogą zwiększyć ich efektywność, zredukować koszty i oszczędzić czas łącząc szkolenia z udziałem trenera ze szkoleniami e-learningowymi, wykorzystującymi nowe technologie. Za pomocą internetu kursanci otrzymują wiedzę , mogą też ćwiczyć niektóre umiejętności. Podczas tradycyjnych zajęć mogą kształtować nawyki i  doskonalić umiejętności,

Koszty – korzystanie z platformy OH pozwala na eliminację kosztów związanych z organizacją szkoleń takich jak: wynajem sal, koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania uczestników, druku materiałów. Raz przygotowany na platformie OH materiał może być wielokrotnie wykorzystywany w dowolnym czasie przez dowolna liczbę osób. Nie do oszacowania są zyski, jakie wynikają z oszczędności czasu Waszych pracowników, współpracowników, kooperantów lub kontrahentów, którzy zamiast tracić czas na dojazd, obecność na prezentacji lub szkoleniu w określonym miejscu, mogą pracować na rzecz Organizacji i zapoznawać się z materiałami zamieszczonymi na platformie OH w najdogodniejszym dla siebie miejscu i czasie.

Zabezpieczenia – osoby korzystające z Platformy OH nie mają możliwości kopiowania i zapisywania na swoich komputerach materiałów, jakie są im udostępnione. Platforma korzysta z najnowszych zabezpieczeń własności intelektualnej Twórców. Materiały audiowizualne użyte w publikowanych kursach są zabezpieczone przed ich nieuprawnionym użyciem poprzez zastosowanie zabezpieczeń na kilku poziomach:

1.     Kodowanie adresów url: link do slajdu kursu ‘przeklejony’ z loginu użytkownika uprawnionego do  loginu innego użytkownika Platformy nie będzie skuteczny.

2.     Adobe Flash Media Server: brak możliwości automatycznego ‘zasysania’ multimediów przez przeglądarki internetowe; player multimediów uruchamiany jest przez przeglądarkę nie na lokalnym komputerze użytkownika/kursanta lecz zdalnie, wprost na serwerze Platformy.

3.     Adobe Flash Access 2.0: technologia kodowania plików video/audio analogiczna do mechanizmów płatnej telewizji VOD, zakodowany plik może odtworzyć tylko uprawniony użytkownik i to tylko w uprawnionym czasie subskrypcji.

 

dla uczniów i kursantów | dla twórców treści | dla szkół i uczelni

Dowiedz się więcej: Jak działa Platforma OH