Zapraszamy do wspołpracy!

 

czwartek, 07 lipca 2011 14:33

Wynik przetargu na opracowanie strategii i kreacji kampanii reklamowej Multimedialnej Platformy Szkoleniowej Open Horizon

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że ogłoszony (zgodnie z zasadami unijnej dotacji IG PO 8.1) w marcu br. przez naszą spółkę przetarg na Opracowanie strategii i kreacji kampanii reklamowej Multimedialnej Platformy Szkoleniowej Open Horizon wygrała firma ART FM Sp. z o.o. występująca pod marką HEADS ADVERTISING z Krakowa. O wyborze tej firmy zadecydowały największe doświadczenie w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych, najbardziej interesująca strategia i kreacja kampanii reklamowej, akceptowalny termin realizacji oraz najkorzystniejsza cena.

Wszystkim oferentom biorącym udział w przetargu dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony nam czas.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Marek Dworak, Koordynator Projektu


  

poniedziałek, 14 marca 2011 16:00

Przetarg - Opracowanie strategii i kreacji kampanii reklamowej

Szanowni Państwo,

Reprezentowana przeze mnie Spółka  Z o.o. „Open Horizon” realizuje w ramach podpisanej z PARP-em umowy w ramach programu 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” projekt  o nazwie „Stworzenie Multimedialnej Platformy Szkoleniowej Open Horizon”

W związku ze zbliżającym się uruchomieniem Platformy chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w przetargu na Opracowanie strategii i kreacji kampanii reklamowej Multimedialnej Platformy Szkoleniowej Open Horizon. Firmy zainteresowane przystąpieniem do przetargu prosimy o zapoznanie się z "Warunkami przetargu", "Briefem" i "Podsumowaniem oferty" oraz przesłanie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonym Zapytaniu Ofertowym tj. imię i nazwisko, stanowisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail, celem uzyskania dostępu do funkcjonującego już E-kreatora treści i prezentacji dla twórców w formie kursu na platformie oraz innych znajdujących się tam kursów.

Z poważaniem

Marek Dworak, Prezes Zarządu, Koordynator Projektu


wtorek, 24 sierpnia 2010 10:06

Wynik przetargu na produkcję systemu informatycznego

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że ogłoszony (zgodnie z zasadami unijnej dotacji IG PO 8.1) w lipcu br. przez naszą spółkę przetarg na produkcję i wdrożenie ww. systemu informatycznego wygrała Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z Nowego Sącza (wewnętrzny zespół IT). O wyborze tej oferty zadecydowały największe doświadczenie w tworzeniu i eksploatacji systemów e-learningowych, akceptowalny termin realizacji oraz najkorzystniejsza cena.

W ścisłym finale, na ostatnim etapie postępowania przetargowego rozpatrywaliśmy również bardzo dobrą, ale nieco droższą ofertę firmy SOFTHIS z Krakowa.

Wszystkim oferentom biorącym udział w przetargu dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony nam czas.

Z poważaniem

Marek Dworak
Prezes Zarządu
Koordynator Projektu


wtorek, 06 lipca 2010 08:11

Przetarg -produkcja systemu informatycznego

Szanowni Państwo

Spółka  z o.o. „Open Horizon” realizuje w ramach podpisanej z PARP-em umowy w ramach programu 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” projekt  o nazwie „Stworzenie Multimedialnej Platformy Szkoleniowej Open Horizon”

Został właśnie zakończony pierwszy etap prac polegający na opracowaniu założeń funkcjonalnych Platformy oraz zostały przygotowane jej  projekty graficzne. W związku z powyższym przedstawiamy zapytanie ofertowe dotyczące produkcji systemu informatycznego zgodnie z przygotowaną przez nas specyfikacją.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziałem w przetargu prosimy o zapoznanie się z warunkami przetargu oraz  umową o poufności, wpisaniem swoich danych, podpisaniem umowy o poufności i przesłaniem jej zarówno w formie zeskanowanej na adres mailowy marek.dworak@openhorizon.pl , jak i w formie papierowej na adres „Open Horizon sp. z o.o., ul.Długa 82/10, 30-146 Kraków” wraz z odpowiednim dokumentem rejestrowym wskazującym osoby do reprezentacji.

Podpisanie umowy o poufności jest niezbędnym warunkiem do otrzymania załączników szczegółowych do zapytania ofertowego.

Z poważaniem

Marek Dworak
Prezes Zarządu
Koordynator Projektu