Co oferujemy?

Open Horizon poza udostępnieniem dla określonej firmy lub instytucji wyodrębnionej przestrzeni systemu - bramki w celu prowadzenia szkoleń lub prezentacji przy wykorzystaniu Platformy OH (opisanej w zakładce „Jak działa Platforma OH”) oferuje:

  • Doradztwo w zakresie formy przygotowywanych materiałów do szkoleń i prezentacji, które będą prezentowane przez daną firmę na platformie OH,
  • Wsparcie techniczne przy opracowaniu materiałów związane z: nagrywaniem określonych elementów, jakie zostaną umieszczone w danym materiale zarówno w formie wideo jak i fonii, obróbką takich materiałów, przygotowywaniem materiałów w formie ruchomej grafiki,
  • Wynajem profesjonalnego sprzętu do przygotowywania materiałów zamieszczanych na Platformie OH, takie jak: przenośne studio wielokamerowe z obsługa, przenośne bezprzewodowe rejestratory nagrywania dźwięku, technologię green-box umożliwiającą zobrazowanie  treści wykładu w tle, tele-prompter dla wykładowcy/prelegenta, pióro elektroniczne jako naturalny interface digitalizacji pisma lub rysunku odręcznego,  
  • Pełnienie roli Twórcy na danej bramce, czyli osoby przygotowującej na Platformie OH dane materiały do prezentacji Kursantom, pod kierunkiem osoby merytorycznej – Managera,
  • Unikalną technologię zestawiania i obsługi transmisji 'live', w której w oznaczonym terminie prelegent/wykładowca wystepuje 'na żywo', a uczniowie/kursanci mają możliwość interaktywnego zadawania pytań w czat-roomie dedykowanym takiej sesji. Transmisje 'live' mogą być umieszczane wewnątrz kursów i na ogólnych zasadach Platformy dostępne jako darmowe lub płatne w części społecznościowej, służyć dla kursów w grupach zamkniętych w bramkach firmowych lub też być oferowane poza Platformą na dedykowanej stronie www.
  • Dodatkową przestrzeń teleinformatyczną na serwerach w celu umieszczania materiałów i ich elementów składowych