Kim jesteśmy?

Open Horizon Sp. z o.o. to firma, którą w październiku 2009 roku założyła grupa ludzi z doświadczeniem dydaktycznym, informatycznym i medialnym, oferująca wykorzystanie nowoczesnych technologii medialnych w takich dziedzinach jak:

  • tworzenie oprogramowania i treści wspierających procesy szkolenia i doskonalenia umiejętności, w szczególności zaś wsparcie procesów e-learningu,
  • produkcja, post-produkcja i dystrybucja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, w szczególności materiałów i programów szkoleniowych,
  • produkcja i obsługa konferencji, seminariów i innych wydarzeń popularyzujących naukę i zdobywanie wiedzy.

Od stycznia 2010 roku spółka Open Horizon realizuje projekt: “Multimedialna Platforma Szkoleniowa OPEN HORIZON”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka,  Działanie 8.1 "Wspieranie działalności w dziedzinie gospodarki elektronicznej",  wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.01.00-12-511/09

 Zapraszamy Państwa do współpracy!